Πληροφορίες

Δικαιώματα

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ενισχύει τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα των πολιτών (υποκειμένων των δεδομένων), ενώ παράλληλα κατοχυρώνει και νέα. Για να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας πατήστε εδώ.

Συγκατάθεση

Η συγκατάθεση δίνεται ελεύθερα μετά από την απαραίτητη ενημέρωση και προϋποθέτει ενέργεια αποδοχής από το υποκείμενο των δεδομένων και όχι προεπιλεγμένα πεδία. Για να μάθετε περισσότερα πατήστε εδώ.

Αρχές

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε.Π.Δ.) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (Ε.Σ.Π.Δ.) συμβάλλουν στη συνεπή εφαρμογή των κανόνων σε ολόκληρη την Ε.Ε. Στην Ελλάδα το αρμόδιο όργανο για την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η ανεξάρτητη ΑΠΔΠΧ.

Πολιτική Προστασίας

H εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το Π.Δ.Μ. δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας που ακολουθεί η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον επίσημο ιστότοπό του

Διασφάλιση Ποιότητας

Το Π.Δ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας, διασφαλίζει την ποιότητα της λειτουργίας και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών του μέσω της Πολιτική Ποιότητας που ακολουθεί.

Επιστημονική Έρευνα

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών για την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας. Το Π.Δ.Μ. μέσω της συνεργασίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας και του Υ.Π.Δ. έχει θέσει αυστηρούς κανόνες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας.

Να κάνετε back up στον υπολογιστή σας και τις ρυθμίσεις συχνά.
Να έχετε ένα μοναδικό, διαφορετικό password για κάθε ένα λογαριασμό σας.
Χρησιμοποιείστε τόσο «δύσκολα» passwords», ώστε ούτε οι οικείοι σας να μη μπορούν να τα μαντέψουν.
Αλλάζετε τα Passwords σας συχνά.
Αν δυσκολεύεστε να θυμηθείτε τα Passwords σας, δοκιμάστε εφαρμογές – γεννήτριες κωδικών με ασφαλή αποθήκευση.
Προσέξτε τις προειδοποιήσεις του browser σας, που αναβοσβήνουν μπροστά στα μάτια σας.
Να επικαιροποιείτε όλα τα σχετικά λογισμικά ασφαλείας.

Νέα

Ανακοίνωση Ερευνώμενου Περιστατικού Παραβίασης Δεδομένων

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές, Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διερευνά περιστατικό παραβίασης προσωπικών σας δεδομένων. 1. Φύση της παραβίασης Η ερευνώμενη παραβίαση αφορά κακόβουλη, παράνομη αντιγραφή των δεδομένων φοιτητολογίου και του πίνακα επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων των ετών Read more…

Κάμερες και προσωπικά δεδομένα υποδείξεις από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δημοσίευσε νέες συστάσεις αλλά και υποδείγματα όσον αφορά την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης. Tα νέα υποδείγματα καθώς και τις συστάσεις για Read more…

Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον COVID-19

Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2, η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη έκτακτων μέτρων όσον αφορά τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, που αφορούν στο σύνολο της επικράτειας. Πεδίο Read more…

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email

dpo@uowm.gr