Πληροφορίες

Δικαιώματα

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ενισχύει τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα των πολιτών (υποκειμένων των δεδομένων), ενώ παράλληλα κατοχυρώνει και νέα. Για να μάθετε περισσότερα για τα δικαιώματά σας πατήστε εδώ.

Συγκατάθεση

Η συγκατάθεση δίνεται ελεύθερα μετά από την απαραίτητη ενημέρωση και προϋποθέτει ενέργεια αποδοχής από το υποκείμενο των δεδομένων και όχι προεπιλεγμένα πεδία. Για να μάθετε περισσότερα πατήστε εδώ.

Αρχές

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε.Π.Δ.) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (Ε.Σ.Π.Δ.) συμβάλλουν στη συνεπή εφαρμογή των κανόνων σε ολόκληρη την Ε.Ε. Στην Ελλάδα το αρμόδιο όργανο για την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η ανεξάρτητη ΑΠΔΠΧ.

Πολιτική Προστασίας

H εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το Π.Δ.Μ. δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού́ χαρακτήρα σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας που ακολουθεί η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον επίσημο ιστότοπό του

Διασφάλιση Ποιότητας

Το Π.Δ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας, διασφαλίζει την ποιότητα της λειτουργίας και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών του μέσω της Πολιτική Ποιότητας που ακολουθεί.

Επιστημονική Έρευνα

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών για την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας. Το Π.Δ.Μ. μέσω της συνεργασίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας και του Υ.Π.Δ. έχει θέσει αυστηρούς κανόνες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας.

Να κάνετε back up στον υπολογιστή σας και τις ρυθμίσεις συχνά.
Να έχετε ένα μοναδικό, διαφορετικό password για κάθε ένα λογαριασμό σας.
Χρησιμοποιείστε τόσο «δύσκολα» passwords», ώστε ούτε οι οικείοι σας να μη μπορούν να τα μαντέψουν.
Αλλάζετε τα Passwords σας συχνά.
Αν δυσκολεύεστε να θυμηθείτε τα Passwords σας, δοκιμάστε εφαρμογές – γεννήτριες κωδικών με ασφαλή αποθήκευση.
Προσέξτε τις προειδοποιήσεις του browser σας, που αναβοσβήνουν μπροστά στα μάτια σας.
Να επικαιροποιείτε όλα τα σχετικά λογισμικά ασφαλείας.

Νέα

Ημερίδα Φοιτητών ΠΔΜ για τα προσωπικά δεδομένα

Την Παρασκευή 23/04 ολοκληρώθηκε με επιτυχία ημερίδα στη φοιτητική κοινότητα του ΠΔΜ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.  Οι ενότητες της ημερίδας ήταν: Βασικοί ορισμοί του ΓΚΠΔ Αρχές του ΓΚΠΔ Δικαιώματα Υποκειμένων  Διάκριση ΔΠΧ  Μελέτες περίπτωσης

Επιμόρφωση Διοικητικού Προσωπικού για τον ΓΚΠΔ

Την Τρίτη 20/04 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιμόρφωση δύο ωρών στα μέλη του διοικητικού προσωπικού του ΠΔΜ, σχετικά με τις διαδικασίες για τη συμμόρφωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στον ΓΚΠΔ. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης Read more…

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email

dpo@uowm.gr