Από τη Δευτέρα 19/04 μέχρι την Τρίτη 27/04 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία προγραμματισμένη εκπαίδευση 24 ωρών, σε 7 υπαλλήλους του ΠΔΜ, σχετικά με ειδικά θέματα προστασίας δεδομένων.