Τη Δευτέρα 19/04 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιμόρφωση δύο ωρών στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΔΜ, σχετικά με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και τις ειδικές πτυχές του στα Πανεπιστήμια. 

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με:

 1. To νέο θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ.
 2. Τις ειδικές πτυχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων στα Πανεπιστήμια.
 3. Τα δικαιώματα του υποκειμένου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.
 4. Τη προστασία των προσωπικών δεδομένων στον εργασιακό τομέα.

Στόχοι της επιμόρφωσης αυτής ήταν, οι συμμετέχοντες:

 1. Σε επίπεδο γνώσεων:
  1. Να αναγνωρίζουν τα προσωπικά δεδομένα.
  2. Να εξηγούν το στόχο και τις αρχές του ΓΚΠΔ.
 2. Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
  1. Nα μπορούν να διακρίνουν τα προσωπικά δεδομένα στον Εργασιακό Τομέα
 3. Σε επίπεδο στάσεων:
  1. Να συνεργάζονται για τα θέματα των Δικαιωμάτων τους.
  2. Να απορρίψουν τους φόβους τους για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.