Την Τρίτη 20/04 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιμόρφωση δύο ωρών στα μέλη του διοικητικού προσωπικού του ΠΔΜ, σχετικά με τις διαδικασίες για τη συμμόρφωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στον ΓΚΠΔ.

Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης συζητήθηκαν θέματα όπως::

 1. Βασικοί ορισμοί του ΓΚΠΔ
 2. Αρχές του ΓΚΠΔ
 3. Δικαιώματα Υποκειμένων 
 4. Διάκριση ΔΠΧ 
 5. Ρόλοι επεξεργασίας 
 6. Privacy by design & default 
 7. Ο Υ.Π.Δ. 
 8. Αλγόριθμος αιτήματος προς Υ.Π.Δ.
 9. Παραβίαση ΔΠΧ
 10. Μελέτες περίπτωσης
 11. Αυτοαξιολόγηση

Στόχοι της επιμόρφωσης αυτής ήταν, οι συμμετέχοντες:

 1. Σε επίπεδο γνώσεων:
  1. Να αναγνωρίζουν τα ΔΠΧ.
  2. Να εξηγούν το στόχο και τις αρχές του ΓΚΠΔ.
 2. Σε επίπεδο δεξιοτήτων:
  1. Να μπορούν να διακρίνουν τα ΔΠΧ και τους ρόλους επεξεργασίας.
 3. Σε επίπεδο στάσεων:
  1. Να συνεργάζονται για τα θέματα των ΔΠΧ.
  2. Να απορρίψουν τους φόβους τους για την επεξεργασία ΔΠΧ.