Την Παρασκευή 23/04 ολοκληρώθηκε με επιτυχία ημερίδα στη φοιτητική κοινότητα του ΠΔΜ, σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα. 

Οι ενότητες της ημερίδας ήταν:

  1. Βασικοί ορισμοί του ΓΚΠΔ
  2. Αρχές του ΓΚΠΔ
  3. Δικαιώματα Υποκειμένων 
  4. Διάκριση ΔΠΧ 
  5. Μελέτες περίπτωσης