Επιμόρφωση Διοικητικού Προσωπικού για τον ΓΚΠΔ

Την Τρίτη 20/04 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιμόρφωση δύο ωρών στα μέλη του διοικητικού προσωπικού του ΠΔΜ, σχετικά με τις διαδικασίες για τη συμμόρφωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στον ΓΚΠΔ. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης συζητήθηκαν θέματα όπως:: Βασικοί ορισμοί του ΓΚΠΔ Αρχές του ΓΚΠΔ Δικαιώματα Υποκειμένων  Διάκριση ΔΠΧ  Ρόλοι Read more…

Ανακοίνωση Ερευνώμενου Περιστατικού Παραβίασης Δεδομένων

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/ές, Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διερευνά περιστατικό παραβίασης προσωπικών σας δεδομένων. 1. Φύση της παραβίασης Η ερευνώμενη παραβίαση αφορά κακόβουλη, παράνομη αντιγραφή των δεδομένων φοιτητολογίου και του πίνακα επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων των ετών 2019 και 2020, τα οποία, ωστόσο, παραμένουν πλήρως διαθέσιμα στο Πανεπιστήμιο. 2. Είδος προσωπικών δεδομένων Read more…

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Κατά την Πιστοποίηση της Ποιότητας του Π.Δ.Μ. από την ΕΘ.Α.Α.Ε.

1. Εισαγωγή Με το παρόν παρέχονται πληροφορίες κατ’ άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (στο εξής : ΓΚΠΔ) στους συμμετέχοντες αξιολογητές της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές, αποφοίτους, εκπροσώπους φορέων, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό) στη διαδικασία πιστοποίησης της ποιότητας Read more…