Επιμόρφωση Διοικητικού Προσωπικού για τον ΓΚΠΔ

Την Τρίτη 20/04 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιμόρφωση δύο ωρών στα μέλη του διοικητικού προσωπικού του ΠΔΜ, σχετικά με τις διαδικασίες για τη συμμόρφωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στον ΓΚΠΔ. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης συζητήθηκαν θέματα όπως:: Βασικοί ορισμοί του ΓΚΠΔ Αρχές του ΓΚΠΔ Δικαιώματα Υποκειμένων  Διάκριση ΔΠΧ  Ρόλοι Read more…

Επιμόρφωση Ακαδημαϊκής Κοινότητας για τον ΓΚΠΔ

Τη Δευτέρα 19/04 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιμόρφωση δύο ωρών στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΔΜ, σχετικά με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και τις ειδικές πτυχές του στα Πανεπιστήμια.  Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης συζητήθηκαν θέματα σχετικά με: To νέο θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΕ. Read more…