Κάμερες και προσωπικά δεδομένα υποδείξεις από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δημοσίευσε νέες συστάσεις αλλά και υποδείγματα όσον αφορά την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης. Tα νέα υποδείγματα καθώς και τις συστάσεις για την ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης κατά την επεξεργασία δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης μπορείτε να τα Read more…