Εδώ παρουσιάζονται λοιπές Πολιτικές του Ιδρύματος.

ΠολιτικήΈντυπο
Προσχέδιο Πολιτικής Τηλεργασίας και Κινητών Συσκευών (Ημερομηνία Έκδοσης 09/06/2020)pdf
Πολιτική και Λοιπά Θέματα Τηλεκπαίδευσης (Ημερομηνία Έκδοσης 09/06/2020)pdf
Πολιτική Τηλεξετάσεων (Ημερομηνία Έκδοσης 09/06/2020)pdf
Ενημέρωση απορρήτου σχετικά με τις εξ αποστάσεως ορκωμοσίες (Ημερομηνία Έκδοσης 09/06/2020)pdf