Εδώ παρουσιάζονται οι Οδηγίες και Διαδικασίες του Ιδρύματος σχετικά με την Προστασία Δεδομένων του Ιδρύματος

Οδηγίες

Οδηγία Έντυπο
Οδηγίες για την ενσωμάτωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης από το Π.Δ.Μ. (Ημερομηνία Έκδοσης 09/06/2020)pdf
Οδηγίες για ενσωμάτωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στις πολιτικές/ διαδικασίες του Bring Your Own Device (BYOD) (Ημερομηνία Έκδοσης 09/06/2020)pdf
Οδηγίες για ενσωμάτωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στη χρήση IP καμερών (ζωντανές βιντεοδιαλέξεις) (Ημερομηνία Έκδοσης 09/06/2020)pdf
Οδηγίες για ενσωμάτωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε πολιτικές/διαδικασίες σχετικά με την πρόσβαση σε εταιρικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εργαζομένων και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
απόφασης (Ημερομηνία Έκδοσης 09/06/2020)
pdf
Οδηγία για τη συλλογή, διακίνηση και επεξεργασία των δπχ ειδικής κατηγορίας των εργαζομένων του Π.Δ.Μ. (Ημερομηνία Έκδοσης 09/06/2020)pdf
Οδηγίες για τη συλλογή, διακίνηση και επεξεργασία των δπχ για σκοπούς επιστημονικής έρευναςpdf
Οδηγίες για την ανάρτηση αποτελεσμάτων (Ημερομηνία Έκδοσης 09/06/2020) pdf
Σχέδιο Ασφάλειας (Ημερομηνία Έκδοσης 09/06/2020)pdf

Διαδικασίες

ΔιαδικασίαΈντυπο
Διαδικασία για την απόκτηση έγκαιρης συναίνεσης (Ημερομηνία Έκδοσης 09/06/2020)pdf
Διαδικασία για τη διατήρηση των αρχείων (Ημερομηνία Έκδοσης 09/06/2020)pdf
Διαδικασία ανταπόκρισης σε αιτήματα για πληροφορίες (Ημερομηνία Έκδοσης 09/06/2020)pdf
Διαδικασία ένταξης του Υ.Π.Δ. στη διαδικασία λήψης
απόφασης (Ημερομηνία Έκδοσης 09/06/2020)
pdf
Διαδικασία καθορισμού του τρόπου με το οποίο οι δράσεις
σχεδιάζονται από την αρχή και εξ ορισμού με έμφαση στην
προστασία των δεδομένων (Ημερομηνία Έκδοσης 09/06/2020)
pdf
Διαδικασία αναφορικά με τα αναρτώμενα δεδομένα πράξεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Ημερομηνία Έκδοσης 09/06/2020)pdf
Διαδικασία καθορισμού της πρόσβασης επιστημόνων στα αρχεία του Π.Δ.Μ. για διενέργεια επιστημονικής ή στατιστικής έρευνας (Ημερομηνία Έκδοσης 09/06/2020)pdf